Wiersz miłosny Włodzimierza Sołowiowa pod tytułem A przecież widzisz, miła moja

A przecież widzisz, miła moja

A przecież widzisz, miła moja,

Że wszystkie światy te widome —

To jeno cień i migotanie

Rzeczy przed okiem utajonej.

A przecież słyszysz, miła moja,

W powszednim zgiełku, w życia trybach —

Wielkich harmonii dostojeństwo

Zepsutym echem się odzywa.

A przecież czujesz, miła moja,

Ze to jedyne, o czym wiemy —

Jedynie w dwojga serc spotkaniu

Bez słów wypowie uśmiech niemy.

Przełożył Leszek Kołakowski