Wiersz miłosny Wystana Hugha Audena pod tytułem Who's who

Who's who

W groszowym życiorysie znajdziesz wszelkie dane:

Jak był bity przez ojca, jak uciekał z domu,

Z czym się zmagał w młodości, jakie niesłychane

Dokonania go wzniosły na szczyt, przeciw komu

Walczył, nad czym po nocach ślęczał, dokąd rano

Chadzał na ryby, jakim morzom nadał nowe

Nazwy: w paru najświeższych biografiach wspomniano,

Że raz czy dwa z miłości łkał jak zwykły człowiek.

 

Co zdumiewa badaczy: że gdy się przed niego

Sypały hołdy, tęsknił za kimś, kto dni całe

Spędzał w domu, naprawiał coś, dłubał w ogrodzie;

Potrafił gwizdać; w oknie przesiadywał co dzień;

Kto odpisywał czasem na długie, wspaniałe

Listy, lecz nie zachował z nich ani jednego.

Przełożył
Stanisław Barańczak