Z kaukaskich pieśni ludowych

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Z kaukaskich pieśni ludowych - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kaukaskie poświęcone miłości.