Wiersz miłosny Zbigniewa Bieńkowskiego pod tytułem Między nami, to znaczy

Między nami, to znaczy

Między nami, to znaczy między mną i tobą.

Między mną, który jestem istnieniem dosłownym,

a więc krwią, sercem, łzą, westchnieniem, powietrzem,

między mną, który jestem otwartą przenośnią,

nie zniechęconym sercem i trzciną myślącą

o tobie, wciąż o tobie...