Wiersz miłosny Zbigniewa Morsztyna pod tytułem Czujny

Czujny

Niechaj ci poduszka w tę noc nie smakuje,

We łzach i kochaniu nie śpi, kto miłuje;

 

Żołnierz sławę traci,  

Noc najlepiej płaci  

W cieniu cię ukryją  

Pobudkę lubości  

Gnuśniejąc w pokoju

W Kupidowym boju,

Utarczki miłości,

Same gwiazdy biją,

 

Sam się o wygodę gnojek nie frasuje,

We łzach i wzdychaniu nie śpi, kto miłuje.

 

Czujno strzeż Wenery, bo to pani płocha,

Ucieczeć jak uśniesz, nie drzymie, kto kocha;

 

Kto śpi, w niepamięc  

U tej, której chęci,  

Kto na przysmak waży,  

Kto wzgardzą pierzyny,  

Godzien umrzeć wiecznej,

Życzył sobie wdzięcznej;

Nie zaśpi godziny,

ż tym Wenus na straży.

 

Kto nie cale dośpi, miękcej sobie ściele;

Kto kocha, ten gruszki nie zaśpi w popiele.