Wiersz miłosny Zofii Wojnarowskiej pod tytułem Jeżeli pragniesz snu

Jeżeli pragniesz snu

Jeżeli pragniesz snu — będę ci snem,

jeżeli pragniesz ciszy — będę ciszą,

anieli przyjdą ze mną — ukołyszą,

Anieli staną w krąg nocą i dniem.

 

A jeśli życia pragniesz — swoje ci dam,

a jeśli samotności — pójdę sobie...

Przekreśli serce siebie by żyć w tobie,

przekreśli serce siebie, abyś został sam.

Kraków, 1910