Wiersz miłosny Zofii Wojnarowskiej pod tytułem Klejnoty

Klejnoty

Ponad muszlą w ciemnym oceanie

płyną fale odmętne, skłębione —

w łonie muszli ciche pracowanie

na królewską bezcenną koronę.

 

Otom cicha w życia oceanie

wichr nade mną odmęty kolebie —

serca mego wierne pracowanie

przędzie perłę miłości dla ciebie.