Wiersz miłosny Zuzanny Ginczanki pod tytułem Wyjaśnienie I

Wyjaśnienie I

To mogło stać się w łatwy sposób,

w tym cały sęk i sprawa cała,

gdybyś mnie kochał — nic ponadto —

lub gdybym ciebie nie kochała.