Aleksander Mieżyrow

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Aleksander Mieżyrow - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Mieżyrowa poświęcone miłości.