Wiersz miłosny Aleksandra Mieżyrowa pod tytułem Mówię kocham - wierzysz mi

Mówię kocham - wierzysz mi

Mówię "kocham" — wierzysz mi,

Wierzysz święcie w prawdę ową,

Jak przed wielu laty, gdy

Wymawiano z czcią to słowo.

 

Kocham cię...

W czym zatem tkwić

Przepaść między nami może?

Czemu, czemu z tobą gorzej

I o wiele trudniej żyć?

 

Coraz częściej mijam cię,

A po wzruszeń świeżych śladach

Znów samotność

Do mnie lgnie

I w głąb duszy się zakrada.

Przełożył
Waldemar Sławomir Gajewski