Andrzej Bartyński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Bartyński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Bartyńskiego poświęcone miłości.