Andrzej Brodziński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Brodziński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Brodzińskiego poświęcone miłości.