Andrzej Książek

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Książek - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Książka poświęcone miłości.