Wiersz miłosny Andrzeja Książka pod tytułem Kobieta tysiąca

Kobieta tysiąca

Kobieta tysiąca (a właściwie kilkunastu tysięcy

złotych)

i jednej nocy

wygasającej nagości

obdrapanej ściany milczenia

schodków prowadzących wciąż na dół

 

Kobieta tysiąca (mężczyzn) i nocy

tej jednej

jedynej

która szuka po omacku

w ciemnościach