Andrzej Stasiuk

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Andrzej Stasiuk - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Stasiuka poświęcone miłości.