Wiersz miłosny Anny Świrszczyńskiej pod tytułem Nieistniejący

Nieistniejący

Gdzie jesteś, przyjacielu

czysty jak roślina,

wierniejszy

niż własne ciało.

Miliony ludzi rodzi ziemia,

ale ty się nie urodziłeś.

 

Nie ma

nawet ciszy oczekującej na twój głos,

nawet przestrzeni

oczekującej na cień poruszenia się

twojej ręki.

 

Nieistniejący,

przyjdź do mnie.