Anna Świrszczyńska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Anna Świrszczyńska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Świrszczyńskiej poświęcone miłości.