Anna Winowiecka

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Anna Winowiecka - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Winowieckiej poświęcone miłości.