Antoni Sowa (Edward Żeligowski)

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Antoni Sowa (Edward Żeligowski) - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Sowy poświęcone miłości.