Wiersz miłosny Arnolda Słuckiego pod tytułem Żonie

Żonie

Policz mnie pomiędzy kwiaty,

policz mnie pomiędzy westchnienia,

bądź mi ukochaną, bądź mi siostrą,

a kiedy odejdę —

matką bądź dla mego biednego imienia.

Ludziom wytłumacz to, że chociaż zawiła

była pieśń moja czasem,

miłość w niej była prosta —

i serce było w niej,

miła...