Arnold Słucki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Arnold Słucki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Słuckiego poświęcone miłości.