Beata Obertyńska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Beata Obertyńska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Obertyńskiej poświęcone miłości.