Bożena Pawełczyk-Piechulska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Bożena Pawełczyk-Piechulska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Pawełczyk-Piechulskiej poświęcone miłości.