Casemiro de Abreu

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Casemiro de Abreu - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Abreua poświęcone miłości.