Wiersz miłosny Cypriana Kamila Norwida pod tytułem Jak gdy kto ciśnie w oczy

Jak gdy kto ciśnie w oczy

Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi

Garścią fijołków i nic mu nie powie...

 

*

 

Jak gdy akacją z wolna zakołysze,

By woń, podobna jutrzennemu ranu,

Z kwiaty białymi na białe klawisze

Otworzonego padła fortepianu...

 

*

 

Jak gdy osobie stojącej na ganku

Daleki księżyc wplata się we włosy,

Na pałającym układając wianku

Czoło — lub w srebrne ubiera je kłosy...

 

*

 

Jak z nią rozmowa, gdy nic nie znacząca,

Bywa podobną do jaskółek lotu,

Który ma cel swój, acz o wszystko trąca,

Przyjście letniego prorokując grzmotu,

Nim błyskawica uprzedziła tętno —

Tak...

...lecz nie rzeknę nic — bo mi jest smętno.