Cyprian Kamil Norwid

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Cyprian Kamil Norwid - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Norwida poświęcone miłości.