Czesław Jankowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Czesław Jankowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Jankowskiego poświęcone miłości.