Czesław Markiewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Czesław Markiewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Markiewicza poświęcone miłości.