Danuta Kostewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Danuta Kostewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kostewicza poświęcone miłości.