Dezso Kosztolanyi

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Dezso Kosztolanyi - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kosztolanyiego poświęcone miłości.