Edmund Bieder

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edmund Bieder - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Biedera poświęcone miłości.