Edmund Bogdanowicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edmund Bogdanowicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Bogdanowicza poświęcone miłości.