Edmund Spenser

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edmund Spenser - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Spensera poświęcone miłości.