Edmund Wasilewski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edmund Wasilewski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wasilewskiego poświęcone miłości.