Edward Balcerzan

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edward Balcerzan - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Balcerzana poświęcone miłości.