Edward Szymański

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edward Szymański - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szymańskiego poświęcone miłości.