Etiopska pieśń ludowa

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Etiopska pieśń ludowa - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze ludowej poświęcone miłości.