Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Tkaczyszyn-Dyckiego poświęcone miłości.