Felicja Kruszewska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Felicja Kruszewska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kruszewskiej poświęcone miłości.