Georg Rudolf Weckherlin

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Georg Rudolf Weckherlin - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Weckherlina poświęcone miłości.