Wiersz miłosny Georga Rudolfa Weckherlina pod tytułem Miłość jest jako życie i śmierć

Miłość jest jako życie i śmierć

Życie, jakie prowadzę, zaiste jest śmiercią

I ponad śmierć jest moje bezradosne życie:

Ta bowiem wraz z cierpieniem tnie człowiecze życie,

Moje życie podobną nie kończy się śmiercią.

 

Jedno spojrzenie może mnie porazić śmiercią,

A drugie wkrótce może mi przywrócić życie,

Stąd od spojrzeń to konam, to zyskuję życie,

I chwila mnie nagradza raz życiem, raz śmiercią.

 

Miłości! Obdarz mnie lub innym życiem,

Jeśli mi żyć sądzono, lub inakszą śmiercią,

Bo nie żyć mi niniejszą śmiercią ani życiem.

 

Daruj, Miłości, jestem twój w życiu i w śmierci,

I śmierć przez cię jest dla mnie przenajsłodszym życiem,

A życie od cię z dala gorsze jest od śmierci.

Przełożył
Jerzy Litwiniuk