Gotthold Ephraim Lessing

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Gotthold Ephraim Lessing - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Lessinga poświęcone miłości.