H. C. Artmann

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest H. C. Artmann - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Artmanna poświęcone miłości.