Hertha Kraftner

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Hertha Kraftner - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kraftner poświęcone miłości.