Ignacy Baliński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ignacy Baliński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Balińskiego poświęcone miłości.