Ignacy Szydłowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ignacy Szydłowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Szydłowskiego poświęcone miłości.