Wiersz miłosny Immanuela Bena Salomo Romi pod tytułem Bez męża

Bez męża

Jeszczem piękna, jeszcze włosy

Jak jedwab błyszczą. Ale nikt

Swoją już mnie nie nazwie

Z licznego wielbicieli orszaku.

Czasem stadło wiąże złoto,

Alem biedna, tylko płaczę.

Każda przyjaciółka już ma wybrańca,

Tylko ja pozostaję samotna.

A lata płyną nieprzerwanie,

Wciąż dalej płynie czas,

Prędkom stara, rychło zapomniana.

Minie radość, minie wspaniałość.

A kto męża tu nie posiadł,

Stracił tam wiekuistą szczęśliwość.

Przełożył
S. Hirszhorn