Immanuel Ben Salomo Romi

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Immanuel Ben Salomo Romi - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Romi poświęcone miłości.