Wiersz miłosny Immanuela Bena Salomo Romi pod tytułem Piękne oczy

Piękne oczy

Miła gazelo! Zachwytem przepełnia serce twoje spojrzenie;

Z twoich czarujących oczu

Wytryska świat, który bogów uszczęśliwia,

Promienie, które zaciemniają światło słońca;

Twoje wargi jak brama jutrzenki,

Białe zęby jak gwiazd chór

Na niebie, płomieniem jutrzenki objętem.

A te oczy, czy to są gwiazdy niebieskie —

Często w sercu rozważałem —

Które Bóg zesłał z daleka,

Żeby świeciły w dni naszego żywota...

Przełożył
S. Hirszhorn