Isaac de Bensserade

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Isaac de Bensserade - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Bensserada poświęcone miłości.